✟ᴄᴀꜱꜱɪᴇ ɪꜱ ᴅᴇᴀᴅ✟

✟ᴄᴀꜱꜱɪᴇ ɪꜱ ᴅᴇᴀᴅ✟

ʜɪ ɪᴛꜱ ᴄᴀꜱꜱɪᴇ. !--!~ɢᴀʏ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ~ ᴛᴀᴋᴇɴ <-ʏᴏᴜʀ ꜰᴄᴋɪɴɢ ʜᴏᴛ..~ᴇʟᴍᴏ ɪꜱ ʜᴏᴛᴛᴛᴛ~ -.~~ ᴡᴀɴɴᴀ ᴠᴇɴᴛ ɪᴍ ʜᴇʀᴇ xx~~ᴏᴅɪᴏ ᴍɪ ᴠɪᴅᴀ ᴍÁᴛᴀᴍᴇ~ɪɴ ᴛᴇꜱᴛɪɴɢ ʀɴ ꜱᴏ ᴋɪɴᴅᴀ ʙᴜꜱʏ

  • 42wallpapers

  • 14,412views

  • 385downloads

  • 19favs

  • 76stickers

Marcelineeee thoo 534 7
<3 298 5
<3 63 7
<3 162 4
----- 87 4
---- 118 7
:p 60 2
252 2
121 4
. 362 7
209 5
_~Hot~_ 707 9
<3ᴏᴅɪᴏ ᴍɪ ᴠɪᴅᴀ ᴍÁᴛᴀᴍᴇ 54 3
~ᴏᴅɪᴏ ᴍɪ ᴠɪᴅᴀ ᴍÁᴛᴀᴍᴇ~ 289 4
ew tf 135 5
234 2
302 11
Elmoo<33 362 20
~!!~ 214 4
<33 55 3
<3 115 4
:> 283 8
184 3
192 4
xP (= 482 25
 389 18
~Frog:>~ 308 14
Matching pfp:3(It glitched) 775 27
Matching pfp:3(It glitched) 510 6
Matching pfp:3(It glitched) 526 12
303 4
Pink~+ 1,152 28
teehee~!<3 481 1
~</3~ 538 15
✨*Adorable*✨ 213 8
390 4
1,039 37
657 15
219 10
anime person </3 578 11
anime person </3 199 8
Ayo cedric tho 261 8

Scroll up this page