♚ -*+*Jυׁׅ꯱ׁׅ֒tׁׅ_ ꩇׁׅ݊ꫀׁׅܻ*+*- ♚

♚ -*+*Jυׁׅ꯱ׁׅ֒tׁׅ_ ꩇׁׅ݊ꫀׁׅܻ*+*- ♚

♡♚Hi Humans! Name:Paisley/Age:14/Zodiac:Taurus/B-Day:May 14/Love CORPSE :)/Im always bored T^T /Off for the summer :(/Roblox user:1357justme1357/Have a great day ppls :)/Love ya❤/bye♚♡

  • 1,299wallpapers

  • 52,264views

  • 4,369downloads

  • 242favs

  • 4featured

  • 681stickers

16 0
Colby Brock <3    36 0
Colby Brock <3 25 0
Colby Brock <3 7 0
42 1
46 0
45 1
24 1
12 1
24 0
12 1
7 1
14 1
14 2
8 1
6 0
15 1
17 2
16 2
11 1
12 1
7 1
7 0
5 0
23 0
22 0
15 1
8 0
7 0
10 0
11 1
5 0
29 1
10 0
16 1
10 0
CORPSE 61 0
CORPSE 13 3
CORPSE 8 0
Fav music artist CORPSE 11 0
13 1
8 0
Im boreds :P 19 0
Fav music artist CORPSE 42 1
Fav music artist CORPSE 38 4
Fav music artist CORPSE 46 3
27 2
16 3

Scroll up this page