Roxy ~ alpha wolf  <3

Roxy ~ Alpha Wolf <3

ᴛʜᴇ ɴᴀᴍᴇ ɪꜱ ʀᴏxʏ ɪᴍ 14 ʟᴏᴠᴇꜱ ᴀɴɪᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴜꜱɪᴄ. ᴛᴀᴋᴇɴ ʙʏ 3/6 ɪᴍ ʙɪꜱᴇxᴜᴀʟ ᴛᴏᴏ ᴘʀᴏɴᴏᴜɴꜱ ꜱʜᴇ/ʜᴇʀ ᴀʟꜱᴏ ᴅʀᴀᴡꜱ ᴀɴɪᴍᴇ ᴘɪᴄꜱ ~ɢᴇᴛꜱ ꜰʟɪʀᴛʏ ᴇᴀꜱɪʟʏ~ ɪᴍ ᴀ ᴀʟᴘʜᴀ ᴡᴏʟꜰ. ꜰᴀᴠ ꜱᴏɴɢ ꜰʀᴇᴀᴋꜱ ʙʏ ꜱᴜʀꜰ ᴄᴜʀꜱᴇ.0/20 ᴊᴏɪɴᴇᴅ ᴡᴏʟꜰ ᴄʟᴜʙ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɪꜰ ᴜ ᴡᴀɴɴᴀ ᴊᴏɪɴ ʙʏᴇ.

  • 112wallpapers

  • 7,886views

  • 376downloads

  • 45favs

  • 212stickers

uwu 63 3
meoww 12 0
trying this again 56 2
28 0
12 2
im an official alpha wolf 22 5
8 0
rawr 10 0
peace 17 3
adorable todoroki and deku UwU 57 2
hey everyone! just wondering if i should do a q & a. comment if i should 34 1
47 0
another kiss scene o///o 24 1
for some reason i thought  this was hot o///o 18 0
21 1
46 1
29 0
11 0
lets gamble 33 2
im sad now 48 0
i need a hug pls 17 4
shoto todoroki 16 1
antisocial 23 1
hii 25 0
hewo hehe 29 2
im back lol 53 4
ouii 92 6
hey 28 3
teehee 16 1
i want ramen u-u 20 3
senpai~ 89 10
bisexual vibes 36 1
aesthetic pride 39 4
ello uwu 103 13
HAPPY PRIDE MONTH!! 61 6
hewwo uwu 73 4
killua <3 47 9
peace :) 89 11
hi 93 4
ara ara~ 96 6
repost from Oreki_houtarou 182 2
hi 21 3
eri smile is so adorable 84 7
repost from MikoBunny 150 4
76 6
46 4
31 3
127 15

Scroll up this page